Terms of service

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP AANDACHTIG DOOR VOORDAT BESLISSING TOT AANKOOP WORDT GEMAAKT.

1. Algemeen

www.greenfuel.shop is alleen bedoeld voor consumenten die producten willen bestellen bij www.greenfuel.shop. De voorwaarden waaronder de Producten te koop worden aangeboden op deze Website worden hieronder uiteengezet. Door het plaatsen van een bestelling op de Website aanvaard je de regels die aan bestelling verbonden zijn en stem je in met deze voorwaarden. Greenfuel.shop behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die worden geplaatst vóórdat de voorwaarden op deze Website aangepast worden.

Green Fuel B.V. statutair gevestigd te Heemskerk, kantoorhoudende te (2031CA) Haarlem aan de Oudeweg 147, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81164092, emailadres: info@greenfuel.shop.

2. Plaatsen van je Bestelling

2.1.

Om een bestelling te plaatsen moet je 18 jaar of ouder zijn, bereikbaar zijn per telefoon en in het bezit van een geldig e-mailadres.

2.2.

Je kunt een bestelling plaatsen door:

2.2.1.

het invullen van het bestelformulier op de website na het inloggen op of het creëren van je persoonlijke account en te klikken op de juiste knoppen om het in te dienen indienen; of

2.2.2.

HOE KOM JE MET ONS IN CONTACT

U kunt contact met ons opnemen via e-mail en social

Klantenservice openingstijden:

Maandag tot en met Vrijdag: 12:00 – 16:00

Gesloten weekend & officiële feestdagen

Greenfuel.shop zal geen bestellingen accepteren op een andere wijze dan de hierboven aangegeven bestelwijze.

2.3.

Wanneer je je bestelling plaatst, zal Greenfuel.shop een bestelnummer uitgeven. Op Greenfuel.shop gebeurt dit via de Website. Houd er rekening mee dat een dergelijk bestelnummer alleen wordt gegeven voor referentie doeleinden en niet inhoudt dat we je bestelling hebben aanvaard.

2.4.

Door het plaatsen van een bestelling, doe je ons een aanbod om de producten die je hebt geselecteerd onder deze algemene voorwaarden te kopen. Greenfuel.shop kan je aanbod wel of niet aanvaarden naar eigen goeddunken of kan het aantal Producten aan je te leveren verminderd accepteren. Echter, de door je ingediende bestellingen zijn bindend voor je en kunnen niet geannuleerd worden na het plaatsten van je bestelling.

2.5.

Als Greenfuel.shop je bestelling accepteert, zullen wij je op de hoogte stellen van onze aanvaarding door de uitgifte van een orderbevestiging. Greenfuel.shop zal de orderbevestiging naar je toesturen via e-mail. De bevestiging van je bestelling is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar je verzonden zal worden. Als wij je bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen om je te contacteren via e-mail, telefoon of post.

2.6.

Houd er rekening mee dat de weergave op je beeldscherm van kleuren, modellen en producten kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk of de werkelijke grootte van de producten aangeboden op de Website.

3. Levering van producten

Met inachtneming van deze algemene voorwaarden, zal Greenfuel.shop de Producten leveren zoals aangegeven op de orderbevestiging aan je leveren.

4. Prijzen

4.1.

Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s. De prijzen die gelden zijn de prijzen gepubliceerd op de Website op het moment dat je de bestelling plaatst. De op de Website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing, maar exclusief verzendkosten, die voor eigen rekening zijn. Deze kosten worden apart berekend en vermeld op de bestelbon en opgeteld bij de totaalprijs van de bestelling. De totalen die je dient te betalen is het totaalbedrag van bestelde producten, aangevuld met verzendkosten.

 4.2.

Als we per ongeluk een product te laag hebben geprijsd, zijn wij niet aansprakelijk te stellen het product aan je te moeten leveren tegen de vermelde prijs, op voorwaarde dat wij je op de hoogte stellen voordat we het product aan je verzenden. In die omstandigheden, behouden wij ons het recht om je bestelling te annuleren. In het geval we je bestelling annuleren, zullen wij je een volledige terugbetaling doen van al het reeds voor dat product betaalde bedrag overeenkomstig ons terugkeer en restitutie beleid.

4.3.

Verzendkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van jou in hoedanigheid als koper, zoals aangegeven op je orderbevestiging.

5. Betaling van je Producten

5.1.

Je kunt je producten betalen volgens één van de betaalmethodes weergegeven op de Website in je betaalscherm.

5.2.

Je dient te betalen in de valuta zoals vermeld op je factuur.

5.3.

Als je betaalt met een creditcard of bankpas, dan dien je je creditcard of bankpas gegevens verstrekken op het moment dat je je bestelling plaatst. Greenfuel.shop zal geen producten aan je leveren, noch het uitvoeren van diensten totdat de uitgever van je creditcard of bankpas ons voor het mogen gebruiken van je kaart voor de betaling van je bestelde producten en/of diensten heeft gemachtigd. Als Greenfuel.shop dergelijke toestemming niet ontvangt zullen wij je daarvan op de hoogte stellen. Greenfuel.shop behoudt zich het recht om de identiteit te verifiëren van de creditcard of bankpas houder door het aanvragen van de benodigde documentatie.

6. Levering van je producten

6.1.

Greenfuel.shop levert de Producten op het afleveradres dat u in het bestelformulier heeft opgegeven en in overeenstemming met de door u gekozen afleveroptie. Indien u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor elk afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. Door Greenfuel.shop opgegeven leverings- of verzenddata zijn slechts naar beste schattingen en Greenfuel.shop is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van niet-levering in overeenstemming met de opgegeven leverings- of verzendingsdata. In het geval dat een van de bestelde producten niet op voorraad is, kan dit betekenen dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, wordt een schatting van de vertraging gegeven per e-mail of per post, maar de levering zal in elk geval plaatsvinden binnen dertig (30) dagen vanaf de datum die is aangegeven op de orderbevestiging door Greenfuel.shop.

6.2.

Het eigendomsrecht en het risico van verlies van producten gaat over op de koper op het moment van levering van de Producten.

6.3.

Bij levering van de Producten aan de vervoerder zal Greenfuel.shop je een bevestiging van verzending sturen per e-mail, er van uitgaand dat je een e-mail adres hebt ingevoerd. Indien je geen e-mailadres hebt aangegeven versturen we een bevestiging per post.

7 Abonnement

7.1 Besteller krijgt na zijn bestelling automatisch iedere vier weken het samengestelde Green Fuel pakket thuisbezorgd. Het bevat voedingssupplementen voor 28 dagen.

7.2 Het samengestelde Green Fuel pakket ontvang je als pakket en in dat pakket tref je jouw supplementen voor 28 dagen.

7.3 Besteller kan gewenste wijzigingen in de samenstelling van het Green Fuel pakket doorgeven via emai zijnde; administratie@greenfuel.shop. Indien de wijzigingen twee dagen voor de eerstvolgende verzenddatum zijn doorgeven via email, zullen deze wijzigingen verwerkt zijn bij de eerstvolgende levering.

8 Beeindiging abonnement

8.1 Besteller kan het samengestelde Green Fuel abonnement elke maand stopzetten tot twee dagen voor de eerstvolgende verzenddatum. U kunt een e-mail sturen naar administratie@greenfuel.shop om je abonnement stop te zetten.

9 Herroepingsrecht

9.1 De Besteller heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het eerste samengestelde Green Fuel pakket. Als Besteller van het herroepingsrecht gebruikmaakt, dient Besteller wel te betalen voor het pakket dat tijdens deze veertien dagen al besteld is bij Green Fuel. Om de levering van het volgende Green Fuel pakket te voorkomen, moet Besteller tot twee dagen voor de volgende verzenddatum het abonnement opzeggen via email administratie@greenfuel.shop

10. Omwisselen, Retourneren en Restitutie

10.1.

Je mag het Product gekocht bij Greenfuel.shop aan ons retourneren. Je hebt tevens het recht om diensten te annuleren of om terugbetaling van het bedrag te vragen van het geretourneerde product, mits je ons binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag dat de goederen zijn geleverd hebt gecontact.

Hoewel je de kosten voor het retourneren zelf dient te betalen, zal je het volledige bedrag van zowel Product als de uitgaande verzendkosten als restitutie ontvangen.

Als een Product wordt verkocht als onderdeel van een Product combinatie (bundel), waarin andere Producten gratis worden aangeboden of met een korting ten opzichte van de normale prijs, dienen bij retournering de gezamenlijk gebundelde Producten tevens aan Greenfuel.shop te worden geretourneerd. Greenfuel.shop behoudt zich het recht om een factuur te verhogen indien een gratis Product of goedkoper Product van een bundel niet wordt geretourneerd.

10.1.1.

Als een Product foutief is geleverd, onvolledig of defect is en je van mening bent dat je recht hebt op vervanging of reparatie in overeenstemming met paragraaf 8 hieronder, kun je contact opnemen met Greenfuel.shop via e-mail:

info@greenfuel.shop

Klantenservice openingstijden:

Maandag tot en met Vrijdag: 10:00 – 16:00

Gesloten weekend & officiële feestdagen

10.1.2.

1. Indien je bestelde Product (en) hebt ontvangen maar je bent simpelweg van gedachten veranderd over de aankoop, kun je Product (en) retourneren naar ons voor terugbetaling op voorwaarde dat:

Je informeert Greenfuel.shop binnen veertien (14) werkdagen nadat de goederen zijn geleverd; en

Je een aankoopbewijs hebt (dwz Bestelnummer / identificatie) en;

Het Product ongeopend en onbeschadigd is (tenzij anders overeengekomen)

10.2.

Stappen te volgen om terugbetaling te claimen:

(i) (i) Annulering kan schriftelijk worden gedaan of via elke andere duurzaam medium, bijvoorbeeld door een email te sturen naar info@greenfuel.shop

(ii) Alvoren Product(en) te retourneren is het handig te checken dat je:

Gebruik hebt gemaakt van deugdelijke verzendverpakking;

Duidelijk het retouradres hebt vermeld;

De verzendverpakking stevig hebt geseald;

Duidelijk jezelf als afzender hebt geïdentificeerd

(iii) Door het volgen van deze stappen help je jezelf te verzekeren dat de Product(en) tijdig en correct de bestemming zullen bereiken en in goede conditie. Als de producten bij ons retour zijn zullen wij deze controleren op beschadigingen en/of volledigheid alvorens we over kunnen gaan tot restitutie.

11. Garantie

11.1.

Greenfuel.shop – branded Product Garantie

Greenfuel.shop garandeert de Producten zoals vermeld op de Website. Specifieke garanties zijn van toepassing op bepaalde producten (zoals aangepaste producten) vermeld op de Website. Mocht het door Greenfuel.shop geleverde Product niet voldoen aan de van toepassing zijnde garantie, zullen wij, naar onze eigen keuze voor onze eigen kosten, tenzij anders bepaald in de toepasselijke garantie, het Product repareren, vervangen of kiezen voor het terugbetalen van de aankoopprijs bij retournering van het Product. Uitzonderingen uitdrukkelijk vermeld voor deze bepalingen en voorwaarden, voor zover toegestaan door de wet Greenfuel.shop wijst hierbij alle garanties, expliciet of impliciet. De beperkte garantie hierboven uiteengezet heeft geen invloed op en doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten.

11.2.

Niet Greenfuel.shop -branded / Producten van derden

Voor niet Greenfuel.shop branded producten, wordt de garantie, voor zover relevant, gegeven in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de garantie volgens de standaarden van de fabrikant van de geleverde producten. Met betrekking tot deze garantie van de fabrikant, dient alle aanspraak op garantie in eerste instantie of rechtstreeks aan de fabrikant te worden vermeld of te worden doorgegeven aan Greenfuel.shop

11.3.

INDIEN JE EEN CONSUMENT BENT, DE GENOEMDE GARANTIES HIERBOVEN ZIJN EEN AANVULLING OP EN HEBBEN GEEN INVLOED OP JE WETTELIJKE RECHTEN.

12. Greenfuel.shop Aansprakelijkeheid

12.1.

Deze algemene voorwaarden omvatten de volle omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot levering van de Producten (en de prestaties van de (telefonische) ondersteuning en garantie diensten) en de uitvoering van de Diensten.

12.2.

Uitgezonderd uiteengezet in paragraaf 9.3 hieronder, zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor Greenfuel.shop met betrekking tot de levering van Producten tenzij dit uitdrukkelijk vermeld in het contract.

12.3.

Alle garantie, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met de levering van producten en/of het verlenen van diensten zouden kunnen worden opgenomen of geïntegreerd in de wet, het gewoonterecht van de overeenkomst, wetten in het land van toepassing zijnde wanneer je de producten of diensten hebt gekocht of anderszins (met inbegrip van maar niet beperkt tot – ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vaardigheid) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan door de wet. In het bijzonder zal Greenfuel.shop niet verantwoordelijk zijn dat de producten geschikt zijn voor je doeleinden.

12.4.

Niets in het contract zal beperken of uitsluiten van onze aansprakelijkheid (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of (ii) voor fraude of (iii) enige inbreuk op de verplichtingen geïmpliceerd door de toepasselijke verplichte nationale wetten ten aanzien van titel of (iv) elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de wet.

12.5.

ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 ZAL GREENFUEL.SHOP KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN INKOMEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN CONTRACTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD VOORTVLOEIEND UIT EEN OF ALS GEVOLG VAN ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS. GREENFUEL.SHOP TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER CONTRACT OOK IN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID) ZAL IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN WAT DOOR JE IS BETAALD AAN GREENFUEL.SHOP MET BETREKKING TOT PRODUCT(EN) EN/OF DIENSTEN.

12.6.

Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten als consument, noch je recht om de Producten te retourneren als in clausule 7.

13. Contact opnemen met Greenfuel.shop

Je kunt contact opnemen met Greenfuel.shop:

HOE KOM JE MET ONS IN CONTACT

U kunt contact met ons opnemen via e-mail en social

Klantenservice openingstijden:

Maandag tot en met Vrijdag: 10:00 – 17:00

Gesloten weekend & officiële feestdagen

14. Bescherming Gegevens

14.1.

Je transactiegegevens zijn toegankelijk voor je als je een geregistreerde klant bent door het invoeren van je bestelnummer(s), zodat je de status van je bestelling(en) kunt controleren alsmede de inhoud van de bestelling.

14.2.

Door het plaatsen van je bestelling, ben je overeengekomen en heb je begrepen dat Greenfuel.shop je gegevens ingevoerd bij je bestelling opslaat, verwerkt en gebruikt voor het verwerken van je bestelling. Deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Greenfuel.shop privacybeleid. Indien je toegang wenst tot de informatie die we van je hebben, of als je wijzigingen wilt aanbrengen, of als je geen informatie van Greenfuel.shop wilt ontvangen, volg dan de update-procedure uiteengezet in Privacybeleid.

15. Overmacht buiten redelijke controle

Greenfuel.shop zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst te maken. Echter, Greenfuel.shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukking om uit te voeren, indien deze vertraging of storing is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze macht. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit voeren.

16. Meningsverschillen toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Greenfuel.shop zal proberen om eventuele geschillen snel en efficiënt op te lossen. Als je niet tevreden bent met de manier waarop het gaat over eventuele meningsverschillen en je wilt een gerechtelijke procedure starten, moet dit worden gedaan binnen de rechtbanken van Nederland.

17. Algemeen

17.1.

Noch Greenfuel.shop faalt, noch de koper faalt als doorlooptijd van een dergelijke termijn opheffing van het contract wordt gedaan. Dergelijke opheffing betekent tevens afstand van rechten. Op generlei wijze kan op een later moment het recht alsnog afgedwongen worden.

17.2.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst heeft geen negatieve invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van overige bepalingen.